Ägaren

Jag som äger företaget heter Elisabeth Teke-Ljung, är legitimerad psykolog och har mångårig vana av psykologiskt arbete i skolan.

Som psykolog i skolan arbetar man på alla nivåer d.v.s. på individnivå, gruppnivå och övergripande nivå. Ofta arbetar man som skolpsykolog bakom kulisserna i skolan och har en given plats i skolans elevhälsoteam.

Under årens lopp har jag konfronterats med de flesta problem som finns ute på våra skolor vilken nivå problemet än befinner sig på.

Det bästa med mitt arbete är att jag alltid, och då menar jag alltid, ser ett positivt resultat av det arbete som vi tillsammans lägger ner på elevhälsoarbetet. Vissa elevärenden kan vara komplicerade och ta tid, men om vi samarbetar runt eleven ser vi så småningom ett positivt resultat.

Eleven behöver hela sitt nätverk, föräldrar, släktingar, skolans personal och ibland professionella medarbetare som t.ex. en psykolog. Ett nätverk som har god kontakt och samarbetar bra med varandra och sätter eleven i fokus. Psykologen är ofta en viktig pusselbit i Vi :et runt eleven.