Elevakuten

Elevakuten har till syfte att vara en akutverksamhet gällande gängse arbetsuppgifter för psykologer i skolan. Trots att Elevakuten har funnits i många år, kommer den nu att ha en något mer genomtänkt profilering i form av en mobil akutverksamhet samt som psykologbemannad telefonjour.

Mobil akut psykologverksamhet
Tanken med den mobila akutverksamheten är att det ska gå snabbt att få tag på en professionell psykolog och snabbt att få psykologen att påbörja uppdraget. Tid bestäms samma dag och uppdraget påbörjas inom en tredagarsperiod oavsett om det är en utredning, konsultativa uppdrag eller annat. Kostnaden för att garanteras detta blir 25% högre än ordinarie taxa för samma tjänst. Den mobila akutverksamheten gäller hela utbudet av tjänster.

Telefonjour psykologbemannad
Med hjälp av telefonjouren kan du eller Elevhälsoteamet få direkt kontakt med en psykolog på jourtelefontiden. Telefonen kommer att vara bemannad av psykolog varje måndag 9.00-12.00. På övrig tid lämnas meddelande så ringer vi upp snarast möjligt. Lägsta debiterbara tid är 30 min.