Företaget

o-READING-WITH-KIDS-facebook

Eleven & Vi startade sin verksamhet i september 2001 med huvudsakligt syfte att sälja skolpsykologiska tjänster i form av konsultation, psykologutredningar och rådgivning, visst författarskap med mera.

Redan i december 2006 registrerades Elevakuten med syfte att vara en akutverksamhet gällande gängse arbetsuppgifter för psykologer i skolan. Trots att Elevakuten har funnits i många år redan, kommer den att lanseras som en nyhet med lite mer genomtänkt profilering i form av en mobil akutverksamhet samt som en psykologbemannad telefonjour.

En nyhet för i år är också möjligheten att teckna ett serviceavtal. Serviceavtalet är en idealisk lösning för den lilla skolan, som kanske inte har råd att anställa en psykolog, men som genom avtalet kan få snabb och säker tillgång till egen psykolog året runt.

Till företaget finns kopplat ett antal underkonsulter som också är legitimerade psykologer.