Kollegor

crayons

Som kollegor är ni välkomna att ta del av min mångåriga erfarenhetsbank.

Jag behärskar väl de arbetsuppgifter man ställs inför som skolpsykolog idag och har mångårig vana att tampas med vardagen i skolan utifrån rollen som psykolog.

Inom arbetets ram har jag haft såväl PTP-handledningar, som handledning av nyanställda psykologer samt konsultation av psykologer i grupp och erbjuder därför både enskild – och gruppkonsultation beroende på de behov och önskemål som ni själva har.