Socialtjänsten och BUP

child-psychologist1

Förutom att jag erbjuder tjänster till förskolor, skolor, föräldrar och kollegor känns det naturligt att även erbjuda tjänster till samarbetspartner utanför skolan t.ex. socialtjänsten, BUP, etc.

Under åren 1989-1997 var jag anställd av Socialtjänsten och ingick i Individ och Familj men hade fortfarande min arbetsplats i skolan. Det politiska uppdraget var då att arbeta förebyggande i skolan. Jag fick god insyn i Barn- och ungdomsgruppens sätt att arbeta och vet att det ibland finns behov av konsultation av psykolog för att få arbetet att flyta lättare och få verktyg att förstå och att hantera skolan i svåra lägen. Ibland kan det också underlätta förståelsen för barnets behov i skolan med en skolpsykologisk utredning.