Eleven & Vi på Ljusterö

Eleven & Vi på Ljusterö

LjusteröEleven & Vi erbjuder psykologisk konsultation och rådgivning till både skolans personal och föräldrar på Ljusterö.

Jag har mångårig vana och känner väl till de problem man ställs inför med sina barn och sina elever. Kontakta mig och vi bestämmer tid för ett samtal.

Föräldrar
Har du funderingar kring ditt barns utveckling?
Oroar du dig för ditt barn i skolan?
Vill du ha någon oberoende med dig på samtal
med skolans personal?
Funderar du över om ditt barn har någon utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, Autismspektrumtillstånd, dyslexi eller språkstörning?

Skolledning, elevhälsoteam och pedagoger
Behöver du stöd i ditt arbete med eleverna?
Behöver hela arbetslaget regelbunden konsultation?
Har ni behov av en psykologutredning?
Behöver ni psykolog i skolans elevhälsoteam?
Behöver ni kanske vårt Serviceavtal som liten skola?

Titta igenom hela utbudet av tjänster som vi förmedlar och hör av er så bestämmer vi tid för samtal. Tidsbokning är nödvändig eftersom mottagning och kontakt enbart sker efter överenskommelse.