Elevhälsans psykologiska insatser

Elevhälsans psykologiska insatser

Ur ”Vägledning för Elevhälsan” 2014 har Skolverket och Socialstyrelsen i samarbete formulerat riktlinjer för bl.a. Elevhälsans psykologiska insatser omfattar bl.a. att:

  • Tillföra psykologiska kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
  • Ge handledning och konsultation till skolans personal
  • Genomföra psykologutredningar och bedömningar av elev i syfte att kartlägga och förstå hinder för inlärning
  • Bidra med kunskap om psykiska ohälsa
  • Bidra med psykologisk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling.