Kontakt

Kontakt

Stockholm
Eleven & Vi
Seglatsgatan 4
120 62 Stockholm
Kontakt enligt överenskommelse.
Ej mottagningsadress.
+46 70 265 92 99
psykolog@elevenoch vi.se
www.elevenochvi.se

Ljusterö
Eleven & Vi
Furuhäll 17
184 97 Ljusterö
Mottagning endast efter ök.
+46 70 265 92 99
psykolog@elevenoch vi.se
www.elevenochvi.se

Elevakuten
Telefonjour, psykologbemannad.
Jourtelefonens öppettider
Måndagar 9.00- 12.00
+46 70 265 92 99    OBS! Nytt tel.nr.
Övrig tid lämnas meddelande och vi ringer upp samma dag. 

Akut mobil verksamhet
Beställ tid och vi kommer till skolan inom 1-3 dagar.
+46 70 265 92 99
psykolog@elevenoch vi.se
www.elevakuten.se

Psyföre_70px logga