Mobil akutverksamhet

Mobil akut psykologverksamhet

Tanken med den mobila akutverksamheten är att det ska gå snabbt att få tag på en professionell psykolog och snabbt att få psykologen att påbörja uppdraget. Tid bestäms samma dag och uppdraget påbörjas inom en tredagarsperiod oavsett om det är en utredning, konsultativa uppdrag eller annat. Kostnaden för att garanteras detta blir 25% högre än ordinarie taxa för samma tjänst. Den mobila akutverksamheten gäller hela utbudet av tjänster.