Serviceavtal

Serviceavtal

signing-contract-1940x900_30627

Enligt den skärpta lagstiftningen i Skollagen som började tillämpas 1 juli 2011 ska det finnas en samlad Elevhälsa knuten till varje skola. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog.

För den lilla skolan kan det bli ekonomiskt tungt att anställa en egen psykolog. Ett Serviceavtal med Eleven & Vi innebär att din skola får tillgång till egen psykolog under hela läsåret. Serviceavtalet kan ses som en försäkring om tillgång till psykolog.

Att teckna ett serviceavtal med Eleven och Vi innebär flera fördelar.

När du tecknar avtalet får du förutom tillgång till ordinarie utbud av tjänster ett avtal som t.ex. kan se ut så här:

  • Tillgång till egen psykolog i elevhälsoteamet hela läsåret
  • Besök av psykolog 1,5  tim x 4 ggr per läsår
  • Telefonkonsultation, max 10 x 30 min per läsår.

Serviceavtal tecknas som ett abonnemang på årsbasis. Serviceavtalet innebär en garanti för att er skola har tillgång till egen psykolog i skolans elevhälsoteam hela läsåret. Avtalet är utmärkt för den lilla skolan och formuleras individuellt utifrån skolans egna behov.

Ta telefonkontakt om du är intresserad av att veta mer eller har frågor kring vad avtalet innebär.